Tesar

Jedno od temeljnih građevinskih zanimanja zasigurno je tesar. Tesarski radovi odnose se na obradu i i izrađivanje drvenih skela i oplata, drvenih mostova i sl. Posao tesara obuhvaća i izradu drvenih konstrukcija pri gradnji mostova, brodova, cesta, zgrada, krovnih konstrukcija i sl. Osim što izrađuju, tesari sudjeluju i u sanaciji i rušenju tesarskih konstrukcija i elemenata te u njihovoj rekonstrukciji.

Kako bi tesarski poslovi bili izvođeni na najkvalitetnijoj razini, na samome početku najvažnije je odrediti radni zadatak te odabrati potrebne materijale na temelju postojeće tehničko – tehnološke dokumentacije.

Primjena odgovarajućih alata i strojeva također je nužna za dobro obavljen posao. Tesari uglavnom pripremaju spomenute konstrukcijske elemente koje će spajati u jedinstvenu cjelinu, pritom koristeći metalne okove, vijke, čavle, a po potrebi i ostale materijale. Kako bi se elementi međusobno dobro spojili, nužno je dobro premjeriti i obilježiti elemente, odnosno dobro isplanirati sveukupni posao. Za obavljanje svog posla tesari moraju biti vrsni u korištenju strojeva za obradu drva poput pile, bušilice, brusilice i sl.

Tesari izrađuju i privremene konstrukcije, odnosno skele kojima se osiguravaju radnici za vrijeme obavljanja poslova na visini. Skele moraju biti stabilne te moraju pridonositi sigurnosti radnika. Drvene krovne konstrukcije čine krovni temelj te također trebaju jamčiti stabilnost i sigurnost građevine na kojoj se radi. Iz tog je razloga neophodno konstantno nadzirati kakvoću obavljenog posla.

Što je posao tesara

Općenito govoreći, kvalificirani radnici, odnosno tesari obavljaju sve dnevne poslove i zadaće koje su potrebne za radni proces. Njihov posao uključuje i obavljanje svih ostalih zadaća koje su, dakako, u skladu s vrstom i naravi posla, ovisno o nalogu nadređene osobe. Svoj posao tesari moraju obavljati savjesno i na siguran način, prema utvrđenim postupcima i pravilima zaštite na radu. Odgovorni su za kvalitetu obavljenog posla te za racionalno korištenje svih alata i dostupnih materijala. Za kvalitetno i uspješno obavljanje posla poželjno je da tesari imaju zdrav koštano – zglobni i cirkulatorni sustav te uredan vid i vidno polje.

Naglašava se da budući tesar ima osjećaj za ravnotežu, jer ga strah od visine lako može narušiti te onemogućiti rad u tesarskom zanimanju. S obzirom na to da se pripremni dijelovi posla obavljaju u radionicama uz korištenje strojeva za obradu elemenata, tesari su ponekad izloženi većoj razini buke. Iz tog je razloga dobro da budući radnici nisu preosjetljivi na buku. Pri obavljanju svakog posla tesarima se pruža zaštita od štetnih utjecaja: u slučaju glasne buke radnici moraju zaštiti uši posebnim štitnicima ili čepićima od vate.

Pri brušenju, bušenju ili piljenju drva obavezno je korištenje zaštitnih naočala. Za neometano i sigurno obavljanje posla radnicima su dodijeljena zaštitna odijela, zaštitne rukavice i zaštitne cipele te kaciga.

Osim obavljanja terenskih poslova, tesari moraju znati služiti se papirologijom koja podrazumijeva izradu tehničke dokumentacije, troškovnika i definiranje proizvodnih cijena.

Tesari se za svoje zanimanje, koje može biti industrijsko i obrtničko, mogu osposobiti školovanjem u građevinskim školama. Nakon toga slijedi praksa u trajanju od tri godine koja će tesarima iz prve ruke dati uvid u stvarne poslove željenog zanimanja. Praksa će im osigurati pristup i polaganje majstorskog ispita. Kao u svakom poslu, tako i u ovome, tesarima je omogućeno napredovanje na bolja radna mjesta u struci.

Vaše prijave pošaljite na mail info@nivotrgovina.hr