Cement

Cement je najrašireniji građevinski materijal, odnosno glavni je sastojak betona. Riječ je o finom praškastom materijalu koji kada se pomiješa s vodom uslijed kemijskih reakcija i pratećih fizikalnih  procesa prelazi u čvrstu cementnu pastu ili cementni kamen.
 

Kako se dobiva cement?

Cement se točnije dobiva pečenjem smjese od vapnenca, gline i željezne rudače na 1450° C. Pečenjem nastaje glavni sastojak cementa – klinker – koji se s gipsom i ostalim dodatcima melje u fini prah i nastaje cement. Cement se koristi za dobivanje morta, žbuke ili betona.
 

Vrste cementa

Postoji nekoliko vrste cementa koji se prema kemijskom sastavu dijele na silikatne i aluminatne.
 

Silikatni cement

Silikatni cementi dobivaju se pečenjem vapnenca i lapora. Najznačajniji silikatni cement je portalnd cement koji se koristi kao baza za proizvodnju pucolanskih, supersulfatnih i metalurških cementa.
 

Aluminatni cementi

Aluminatni cementi dobivaju se pečenjem vapnenca i boksita, a koriste se za izradu vatrostalnih betona. Prikladni su i za betoniranje na niskim temperaturama. Ovi cementi tamnije su boje i vežu sporije, no nekoliko sati nakon vezanja postiže se iznimna čvrstoća. Važno je napomenuti da se aluminatni cement ne smije miješati  s drugim cementima jer mu se skraćuje vrijeme vezivanja i konačna čvrstoća.
 

Cementi opće namjene: bijeli portland cement, sulfano otporni cement

Osim spomenutih vrste još postoje cementi opće namjene, metalurški cement, bijeli portland cement te sulfano otporni cement. Bijeli cement je vrsta portland cementa koji se dobiva mljevenjem brijlog portland cementnog klinkera uz dodatak gipsa koji služi kao regulator vezivanja te sredstava za korekciju bjeline. Sirovina za dobivanje ove vrste cementa ne smije sadržavati manganske ili željezne spojeve koji običnom cementu daju boju, stoga se u ovom slučaju koristi čisti bijeli vapnenac i bijela glina. Bijeli portland cement prikladan je za naglašavanje bijele boje, stoga se često koristi kao ukrasna žbuka, dekorativna ploča za oblaganje od umjetnog kamena i sl.
  

Proizvodnja cementa

Cement se proizvodi kroz četiri osnovna podprocesa koja se odnose na proizvodnju sirovine, proizvodnju klinkera, proizvodnju cementa te pakiranje i otprema. Proces proizvodnje odnosi se
iskapanje sirovina vapnenca nakon čega se ista usitnjava u drobilicama, a zatim se skladišti i predhomogenizira. Zatim slijedi sušenje, miješanje i homogeniziranje sirovine. Nakon što su procesi homogenizacije završeni, sirovina se postavlja u izmjenjivač topline, a zatim u peć pa u mlin. Pri mljevenju dodaje se gips i kao konačni proizvod dobijemo sivi prah, cement. Samljeveni cement pakira se u vreće ili se skladišti u silose.
 

Hidraulična, estetska, trajna i akustična svojstva cementa

Cement ima iznimna hidraulična, estetska, trajna i akustička svojstva. Jedinstveni način reagiranja vode i cementa omogućuje povezivanje materijala i postizanje željene čvrstoće. Ova reakcija hidratiziranom cementu omogućuje da očvrsne i pod vodom. Hidratizirani cement prije nego što očvrsne je u obliku plastične paste. Zato ga je moguće izlijevati u kalupe različitih oblika te načiniti interesantna arhitektonska rješenja za čije ostvarenje ostali građevinski materijali nisu u potpunosti prikladni. Cement je iznimno trajan materijal ako se ispravno koristi i oblikuje betonska mješavina. Mogu se proizvesti strukture dugog vijeka koje su otporne na sve kemikalije i vremenske uvjete, čak i one ekstremne. Materijali na bazi cementa mogu osigurati odličnu zvučnu izolaciju. Cement se koristi u zidarskim radovima: za korištenje morta za zidanje i morta za žbukanje, za podloge i glazure te za izradu betona.
 
Za sve upite možete nas kontaktirati na mail info@nivotrgovina.hr ili na telefonski broj +385 (0)1 3457 855