Armirač

Armirač je građevinski radnik koji „kroji“ i savija armaturne željezne šipke onako kako je predviđeno prema projektnim nacrtima i dokumentaciji. Mora znati odabrati, odrezati i oblikovati željezne šipke te ih razvrstati, označiti i pripremiti za prijevoz na gradilište.
 

Posao armirača

Posao armirača je da na gradilištu najprije posloži armaturu na odlagalište armatura. Te željezne šipke armirač postavlja u betonske konstrukcije i betonske elemente, jer je to način na koji se postiže čvrstoća, a ujedno i elastičnost betona. Pojedinačne šipke od armaturnog željeza režu se na željenu dužinu, povezuju se, montiraju i ugrađuju u betonsku konstrukciju građevinskog objekta. Armirač ih tada uz pomoć posebnih kalupa „zalije“ mješavinom cementa, vode i šljunka te tako načini elemente i konstrukcije od armiranog betona. Armatura plošnih konstrukcija polaže se i povezuje na mjestu ugradnje. Važno je da se ona precizno ulaže u pripremljene oplate, vodeći računa o tome da se ne ošteti. Prije betoniranja armaturu treba pregledati i očistiti je od hrđe. Postavljanje armature treba biti precizno jer se mora osigurati odgovarajuća debljina zaštitnog sloja betona na armaturi.

Znanje i vještine armirača

Znanja i vještine koje trebaju posjedovati budući armirači jesu poznavanje različitih vrsta čelika i njihovih karakteristika te pravila njihova savijanja. Osim što moraju znati način veze i obrade čelika, od armirača se očekuje poznavanje vrsta i karakteristika građevinskog materijala poput kamena, žbuke, betona, keramičkih proizvoda drva i sl. Kako bi mogli obaviti uspješan i kvalitetan posao armirači trebaju poznavati načine povezivanja i vrste armaturno – betonskih konstrukcija. U svome poslu moraju izvrsno savladati ručno i strojno savijanje armature, vezanje armature žicom ili spajanje zavarivanjem.

Osim navedenih poslova, armirači obavljaju i ostale poslove i zadaće koji su u skladu s naravi i vrstom rada, prema nalogu nadređene osobe. Armirač je odgovoran za racionalno korištenje građevinskog materijala i sredstava na gradilištu. Nužno je da postupa u skladu s procesima i dokumentima koji su integrirani u sustav upravljanja te u skladu s pravilima zaštite na radu.

Armirač svoj posao može obavljati na gradilištima gdje će pripremati i ugrađivati željezne armature. Dio posla obavlja i u posebnim pogonima za proizvodnju armiranobetonskih elemenata i armatura. Prije početka obavljanja svakog posla armirači se moraju upoznati sa zadatkom kako bi mogli utvrditi dimenzije i količinu potrebnog materijala. U svom poslu armirači se koriste ručnim alatima ili posebnim strojevima uz pomoć kojih čiste, režu i savijaju šipke. Armirači su uglavnom izloženi svakojakim klimatskim uvjetima: kiši, hladnoći, vrućini, vjetru i sl. Radni uvjeti stoga mogu biti izrazito nepovoljni. Posao se nerijetko odvija kako na visinama tako i na dubinama. Armirači su često okruženi prašinom i vlagom. Iz tog razloga nužno je da budući armirač ima zdrave unutrašnje organe, pogotovo pluća. Poželjna je snažna tjelesna građa te dobra kondicija, uz zdrave i snažne noge i ruke. Ozbiljna prepreka za kvalitetno i uspješno obavljanje posla jest loš vid i sluh, ali i vrtoglavice, strah od visine i sl., što vrlo lako može poremetiti ravnotežu, osobito ako je radnik na visini. Psihičke bolesti, bolesti mišićno – koštanog sustava te bolesti kralježnice također čine ozbiljnu zapreku za obavljanje ovog posla.
 

Školovanje za armirača

Za armirača školuje se u industrijskim školama, a školovanje traje tri godine. Nakon toga polaže se završni ispit te se stječu potrebne kvalifikacije za tržište rada.
 
Vaše prijave pošaljite na mail info@nivotrgovina.hr