Opeke i opekarski proizvodi

Opeka je jedan od starijih građevnih materijala iznimnih fizikalnih svojstava, uz drvo i kamen. Dolazi u različitim oblicima, dimenzijama i sastavima.
 

Odabir dimenzije opeke

Prilikom odabira dimenzije opeke vodite računa o sljedećem – što je opeka manjih dimenzija, više ćete trebati komada opeke za građevinski pothvat. Više komada opeke podrazumijeva više materijala potrebnog za njihovo međusobno povezivanje, više morta. Samim time više komada opeke potrebne za izgradnju zida odnosno objekta zahtjeva više posla. No, opeke manjih dimenzija, pogotovo fasadne opeke, ljepše su od opeka većih dimenzija te opeke manjih dimenzija ponekad je lakše ukomponirati tijekom izgradnje. 
 

Vrste opekarskih proizvoda

Na tržištu postoje različite vrste opekarskih proizvoda; oni koji su namijenjeni za nosive zidove ili oni koji su namijenjeni za pregradne zidove. Opeka koja se koristi kao stropni blok ili kao stropna gredica. Osim toga, postoje još i mljeveni opekarski proizvodi te proizvodi od drobljene opeke. 
 

Opeke za nosive zidove

Šuplji blokovi mogu se koristiti za nosive zidove, osobito šuplji termo blokovi. U procesu proizvodnje termo blokova oni sadrže lako gorive dodatke koji kada sagorijevaju u bloku tvore šupljine (pore). Šupljine daju bloku iznimna termo-izolacijska svojstva. Termo šuplji blokovi proizvode se uglavnom u dimenzijama većim u odnosu na klasičnu opeku te se tako štedi vrijeme pri gradnji i manji je utrošak blokova po kvadraturi. Termo blokovi s „mortnim džepom“ također se sve više primjenjuju u građevinskim radovima. Ovakvi se blokovi međusobno sastavljaju, a na mjestu sastavljanja čine „mortni džep“. „Mortni džep“ je, dakle, popunjen mortom te iz tog razloga dodatno učvršćuje cijeli zid čineći ga stabilnijim. 

Opeke za pregradne zidove

Za izgradnju pregradnih zidova koristi se veća, ali tanja opeka debljine između 8 i 11,5 cm. Opeke spomenutih dimenzija omogućuju ekonomičniju izgradnju s obzirom na to da je riječ o većem formatu opeke te se može uštedjeti vrijeme i materijal ( po kvadratnom metru potrebno je 8 komada opeke) Opeke dimenzije 8 x 50 x 23, 8 cm mogu se koristiti za zaštitni obzid hidroizolacije objekta.
 

Opeke za vanjske zidove

Za vanjske nosive zidova na tržištu postoje opeke debljine između 19 i 29 cm. Za vanjske nosive zidove preporučuju se blokovi većih, srednjih ili manjih dimenzija. Veće dimenzije iznose 29x50x19 cm, srednje dimenzije iznose 25x50x19 cm, a manje dimenzije su 19x50x19 cm. Blokovi velikog formata omogućuju brži rad i manji utrošak morta koji služi za međusobno povezivanje blokova. 
 

Blokovi za međukatne i krovne konstrukcije

Blokovi se mogu koristiti i pri izgradnji međukatnih i krovnih konstrukcija, konzola, vijenaca i stubišta. Stropni blokovi iznimno su lagana i nosiva konstrukcija te su jednostavni za ugradnju. Imaju vrhunsku otpornost na požar i potres, a dolaze u dimenzijama poput ovih: 25 x 38 x 14 cm te nešto veća dimenzija - 25 x 38 x 16 cm. 
 
Za izgradnju pregradnih zidova potrebne su Vam opeke debljine oko 10 cm, a nosivi zidovi izgrađuju se opekom debljine oko 30 cm. Općenito, za izgradnju objekta još se morate odlučiti između pune opeke i šupljih bokova. Na tržištu opekarskih proizvoda nude vam se brojne mogućnosti, no samo ćete u suradnji sa stručnjacima moći odabrati onu opeku koja Vama najbolje odgovara.
 
Uzmite u obzir dimenzije opeke, sav potreban materijal te vrijeme koje imate na raspolaganju. Obratite nam se s povjerenjem!