Krovopokrivači

Kvalitetno ugrađen krov sa svim njegovim bitnim detaljima pridonosi kvaliteti i ugodnosti življenja, za kojima svaki čovjek teži.

Naime, krov je prekrivač i zaštitnik našeg doma od vremena i ostalih vanjskih utjecaja. Karakteristike krova ovise o namjeni građevine koju pokriva, dostupnim krovnim materijalima i o lokalnoj tradiciji gradnje. U većini zemalja, krov prvenstveno štiti od kiše, terase mogu biti natkrivene materijalom koji štiti od sunca, dok krov od vrtnog staklenika štiti biljke od hladnoće, vjetra i kiše.

Za ugradnju novog krova ili sanaciju već postojećeg treba pristupiti posebnom pažnjom, pa je prvi razgovor s krovopokrivačem vrlo značajan, kao i predlaganje rješenja, izrade ponude te na kraju završna faza izvođenja radova. Da bi obavili dobar posao, krovopokrivači ili krovni mehaničari trebaju biti sposobni za rad na visokoj poziciji te imati dobre motoričke vještine.

Kao što postoje brojne vrste krovova, tako razlikujemo i četiri tipa krovopokrivača: prvi je onaj koji postavlja šindre, crijepove i ostale materijale na krov, zatim metalni krovopokrivač, koji se usredotočuje na metalne ploče; krovopokrivač koji se bavi pojedinačnim slojevima krova, te krovopokrivači koji prekrivaju krov katranom.

Što sve čine krovopokrivači?

Krovopokrivači popravljaju ili postavljaju krovove na zgradama i kućama koristeći razne materijale, kao što su metal, šindra i asfalt. Njihove dužnosti su u početku pregledati krov te ustanoviti o kojem problemu je riječ i koji je najbolji način popravka. Nakon toga, krovopokrivači trebaju izmjeriti krov, kako bi izračunali količinu potrebnih materijala.

Ukoliko je potrebno, trebali bi zamijeniti oštećene i trule grede, a zatim postaviti slojeve izolacije i ostale potrebne materijale kako bi krov bio vodootporan. Krovopokrivači zatim bi trebali poravnati krovne materijale s rubova krova i izrezati ih, te prekriti izložene čavle i vijke krovnim cementom i zatvoriti pukotine kako bi se spriječilo istjecanje materijala.

Ispravno postavljen krov štiti objekt od propuštanja vode u unutrašnjost te od ostalih oštećenja kućne opreme i namještaja. Postoje tri vrste krovova, a to su krovovi sa niskim nagibom, krovovi sa strmim nagibom i održivi krovovi. Krovopokrivači se mogu specijalizirati za postavljanje i zamjenu jednog ili više od ovih vrsta krovova.

Ozljede i bolesti krovopokrivača

Posao krovopokrivača je vrlo fizički zahtjevan. Naime, on uključuje podizanje teških predmeta, penjanje, savijanje i klečanje. Krovopokrivači također rade na otvorenom, i to u svim vremenskim uvjetima. Zbog toga oni imaju višu stopu ozljeda i bolesti od ostale populacije, pogotovo tijekom ljetnih dana kada su krovovi jako zagrijani. Isto tako, oni imaju i veći rizik od pada.

Važne kvalitete krovopokrivača

Krovovi se često postavljaju na strmim padinama i velikim visinama, stoga je ravnoteža jedna od najbitnijih kvaliteta krovopokrivača, kako bi bez problema mogli izbjeći pad. Druga važna kvaliteta zasigurno je tjelesna izdržljivost. Naime, krovopokrivači trebaju provoditi sate na svojim nogama, savijati se, klečati i penjati na različitim vremenskim uvjetima.

Krovopokrivači često moraju i podizati te nositi razne teške materijale, pa im je fizička snaga i više nego potrebna. Isto tako, oni uglavnom rade na značajnim visinama, pa bi definitivno bilo poželjno da nemaju strah od visine, jer bi u suprotnom strah mogao djelovati i na psihičko stanje. Kao i u svakom poslu, tako je i u ovome bitna volja za radom i znanje.