OPĆI PODACI

Naziv tvrtke:
NIVOTRGOVINA društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu

Skraćeni naziv tvrtke:
NIVOTRGOVINA d.o.o.

Sjedište:
Kovinska 10, HR-10000 Zagreb

Upis u sudski registar izvršen kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080459962.
OIB: 81655398420
Matični broj: 1316478
Temeljni kapital društva iznosi 100.000,00 Kn i uplaćen je u cijelosti.

Poslovne banke i transakcijski računi:
Zagrebačka banka d.d., žiro-račun broj: 2360000 – 1101451299
Erste & Steiermärkische Bank d.d., žiro-račun broj: 2402006 – 1100411885
Veneto banka d.d., žiro-račun broj: 2381009 – 1197000100